Våre redaktørstyrte medier skal overlates i bedre stand til neste generasjon. Den store oppgaven jobber Amedia sammen med våre aviser for å løse hver eneste dag. Slik kan vi sammen fortsette å levere sterkt på vårt samfunnsoppdrag - nå og i fremtiden.

Pil bort for bildekarusell
Pil bort for bildekarusell
Papir ramme utfyllt

På få år har konkurransen om folks tid, tillit og betalingsvilje blitt global, og stadig tøffere. Også lokalt. Samtidig øker forskjellene både i og mellom generasjoners medievaner. Dermed blir utfordringene for medienes unike rolle i folks liv, og for demokratiet større.

Endringene i medievaner presenteres ofte gjennom grafer, tall og rapporter.  I det sosiale eksperimentet “Kampen om folks tid” får vi et annerledes innblikk i noen av disse endringene. 

Fem personer, født i hver sin tid, deler sine medievaner og virkelighet. Uten at de er klar over det må de bryte sine medievaner og “bytte liv” med hverandre. Resultatet gir et verdifullt øyeblikksbilde av hvorfor og hvordan ulike personer fra ulike generasjoner kan oppleve, og lever med disse endringene på ulikt vis.

Innholdet i eksperimentet har vært en viktig samtalestarter for oss i utviklingsarbeidet, og gjort vår forståelse bedre. Vi står ikke alene i den digitale brytningstiden, og derfor deler vi dette sosiale eksperimentet.

Eldre mann holder avis og ser mot kamera.

“Kampen om folks tid” er laget av og for Amedia. Takk til Kantar som har vært en viktig faglig partner i prosjektet.

Tilbake til forsiden